Dostupni e-kolegiji

{mlang hr}Zrakoplovno jedriličarstvo{mlang}{mlang en}Aviation sailing{mlang}{mlang sv}Segelflygteori{mlang}
Tomislav GaletaIgor IlićIvana Pakši

Zrakoplovno jedriličarstvo

Pripremni tečaj za polaganje ispita za stjecanje dozvole pilota jedrilice, s literaturom, kvizovima i bazom od preko 1500 pitanja.
Prema Pravilniku o osposobljavanju, ispitima, dozvolama i ovlaštenjima pilota jedrilica (NN 46/11).